HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT GIAO BÓNG BÀN CƠ BẢN

Ngày đăng 10/03/2017 16:11

Đại Việt Sport - Hướng dẫn kỹ thuật giao bóng bàn cơ bản chi tiết phương pháp đánh giúp bạn nắm bắt được cách giao bóng và tạo thể chủ động ban đầu khi chơi bóng bàn.  

Định nghĩa giao bóng trong bóng bàn:

  - Giao bóng: là quả đánh bóng đầu tiên, việc giao bóng tốt có thể tạo thế chủ động ban đầu và thực hiện ý đồ chiến thuật của mình, đồng thời đưa đối phương vào thế bị động - Người giao bóng là người đánh quả bóng đầu tiên trong mỗi loạt đường bóng qua lại. giai đoạn giao bóng: - Lúc bắt đầu giao bóng quả bóng được đặt nằm im trên lòng bàn tay tự do mở phẳng, ở đằng sau đường cuối bàn và ở bên trên của mặt bàn. - Người giao bóng tung lên theo phương thẳng đứng, không được tạo nên bóng xoáy, để cho quả bóng lên cao ít nhất 16cm sau khi bóng rời khỏi lòng bàn tay không cầm vợt và sau đó rơi xuống không chạm bất cứ vật gì trước khi được đánh đi. kỹ thuật giao bóng bàn căn bản - Khi quả bóng rơi xuống người giao bóng sẽ đánh quả bóng đó sao cho bóng chạm bên mặt bàn bàn bóng bàn mình trước và sau đó mới nẩy qua lưới hoặc vòng qua các bộ phận của lưới, chạm trực tiếp vào bên mặt bàn của người đỡ giao bóng.

Hướng dẫn 4 kỹ thuật giao bóng căn bản:

a. Giao bóng xoáy lên thuận tay và trái tay  - Khi giao bóng vợt đưa từ sau ra trước và lên trên. Đánh bóng khi bóng tại độ cao ngang lưới - Bên trái tay chủ yếu là động tác duỗi cẳng tay và đồng thời miết cổ tay - Bên thuận tay chủ yếu là động tác gấp cẳng tay kết hợp với cẳng tay b. Giao bóng xoáy xuống thuận tay và trái tay:  Kỹ thuật giao bóng bàn xoáy xuống - Khi giao bóng vợt đưa từ sau ra trước, từ trên xuống dưới. - Động tác chủ yếu của thuận tay và trái tay là duỗi cẳng tay và cổ tay. - Vợt tiếp xúc bóng ở giữa dưới hoặc thấp hơn một tí khi bóng trên độ cao ngang lưới hoặc thấp hơn. - Thường thường loại giao bóng này có đặc điểm là xoáy mạnh hoặc xoáy ít kết hợp với điểm rơi. c. Giao bóng trái tay, ngang xuống, sang phải kỹ thuật giao bóng bàn căn bản ngang xuống, sang nên - Khi giao bóng vợt đưa từ sau ra trước, xuống dưới và sang phải. - Động tác chủ yếu là duỗi cẳng tay đồng thời với cổ tay. - Vợt tiếp xúc giữa dưới và tương đối chếch bên phải của bóng. - Khi thực hiện loại giao bóng này, biên độ buộc phải nhỏ, cổ tay nên linh hoạt và nhanh. d. Giao bóng thuận tay, ngang lên, sang trái:  kỹ thuật giao bóng bàn cơ bản ngang lên - Khi giao bóng vợt đưa từ sau ra trước, lúc chạm bóng vợt đưa chếch lên trên. - Động tác chủ yếu là duỗi cẳng tay đồng thời cổ tay, vợt tiếp xúc giữa bóng khá ngang sang trái. - Động tác này cũng nên thực hiện nhanh, gọn, cổ tay linh hoạt. Tag: Bàn bóng bàn