Tác dụng của việc ngủ đủ giấc đối với mọi người 

Tác dụng của việc ngủ đủ giấc đối với mọi người 

Tác dụng của việc ngủ đủ giấc đối với mọi người 

Giấc ngủ vô cùng quan trọng với chúng ta. Theo lời khuyên của chuyên gia người trưởng thành nên ngủ 7-8 tiếng và với trẻ sơ sinh trẻ nhỏ là 8-12 tiêng. Ngủ đủ giấc có thể giúp tinh thần của chúng ta thoải mái, tỉnh táo lấy lại năng lượng sau những giờ ...