Ghế Massage 2D, 3D, 4D khác nhau như thế nào?

Kể từ khicác ghế massage đầu tiên và cho tới vừa mới đây phần nhiều tùy chọn có sẵn là ghế 2D massage. Những con lăn mát-xa ở phía sau ghế đi lên/xuống vàtrái/phải, để phục vụ chuyển động mát-xa cán và kneading. Trong một số ghế massage…